سلام گزارش کار امروز
سلام من امروز رفتم ولایت ساعت 5 و 20 دقیقه
|+| نوشته شده توسط MYSELF در چهارشنبه یکم مرداد 1393  |
 لغات پر کاربرد روسی که تا حالا یاد گرفته ام .
گیم نع زی اه = مدرسه از سال۱ تا ۱۲

مشروط= خط لاین = ماشین های خطی

خرع شا = خوبه

تخ نا لو گی عه = تکنولوژی

زدرع ست بوی ته  = زع رست بوی = سلام رسمی       

پیری وت = سلام خودمونی

پا کا = خداحافظ خودمونی

داسی دنی یا = خداحافظی رسمی

کول توره = فرهنگ

اینفورماتسیه = انفورماتیک

 

 

|+| نوشته شده توسط MYSELF در یکشنبه هجدهم خرداد 1393  |
 
 
بالا