بي خبري بهترين خبر است. No news is good news
 

این وبلاگ هر روز تازه می شود ، اما اكنون خبر قابل عرضی نیست که برای بازدید کنندگان جالب باشد.

و همين كه هيچ خبر تلخي نيست ،براي تداوم سكوت و آرامش كافي است. . . . . . شاد باشيد.

|+| نوشته شده توسط : داریوش . در  |
 

|+| نوشته شده توسط : داریوش . در  |
 

|+| نوشته شده توسط : داریوش . در  |
 
 
بالا